คุยกันจ้อ

       คุยกันจ้อเป็นเว็บบล็อกเพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กด้วยแนวความคิดของครอบครัวตัวต่อ คือการให้ประสบการณ์เด็กด้วยการเที่ยวและการอ่าน สะสมเป็นการข้อมูล ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความประทับใจ แล้วเชื่อมโยงให้เกิดจินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นที่เด็กๆสนุก โดยมีหัวหน้าก๊วน 3 คน ช่วนกันเขียน

       แม่จา หัวหน้าก๊วนชวนเที่ยว น้าแต้ว หัวหน้าก๊วนชวนอ่าน และครูชีวัน หัวหน้าก๊วนชวนเล่น จะช่วยกันเขียนบทความเป็นประจำ เพื่อกระตุกต่อม พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลเด็กๆ เกิดปิ๊ง! จะได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนตัว ชวนลูกๆ หลานๆ เที่ยว อ่าน แล้วก็เล่นสนุกกันค่ะ รอช้าอยู่ใยเปิดไปหน้าที่สนใจสิคะ

ก๊วนชวนเที่ยว
เขียนโดย แม่จา หัวหน้าก๊วนชวนเที่ยว

 
 

ก๊วนชวนอ่าน 
เขียนโดย น้าแต้ว หัวหน้าก๊วนชวนอ่าน

 

ก๊วนชวนเล่น 
เขี่ยนโดยครูชีวัน วิสาสะ หัวหน้าก๊วนชวนเล่น