ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อังคาร, 20 มีนาคม 2007

     งาน สร้างสมอง สร้างพลังเด็ก พลังดี เป็นการทำงานนามธรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ขึ้นชื่อว่านามธรรมก็เข้าใจไม่ง่ายแล้ว  งานนี้คงเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางที่เข้าใจและจับไม้จูงมือกันเดินต่อไป  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนใจแนวทางของครอบครัวตัวต่อ เพื่อช่วยกันพัฒนาลูกๆ หลานๆ
    

     เราหวังว่างานของครอบครัวตัวต่อ จะสะกิดต่อมคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักพัฒนาด้านการศึกษา ให้รู้สึกคันไม้คันมือ คันเท้า  เริ่มก่อก๊วนชวนเที่ยว อ่าน เล่น ในครอบครัว ในชุมชนที่อาศัยอยู่  มาร่วมเป็นเพื่อนเดินทางกับครอบครัวตัวต่อ  ช่วยกันต่อภาพ เติมฝัน ให้กับครอบครัวของเรา  ชุมชนของเรา   และสังคมของเรา 

 
   

     ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยกันสนับสนุนกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังทรัพย์ เพื่อให้เราได้ตั้งตัว        ลุกขึ้นยืน  ลุกขึ้นเดินหน้า  สามารถเติบโตได้ต่อไป