กรุงเทพประกันภัย

...เมื่อเราเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า  จะรู้สึกว่ากว้างใหญ่ไกลสุดสายตาเสมือนว่าไม่มีจุดสิ้นสุด  สิ่งที่เราเห็นและนึกว่ากว้างใหญ่นี่แหละคือชั้นบรรยากาศที่สามารถปกป้องเราจากความร้อนแผดเผาของดวงอาทิตย์

แต่ปัจจุบัน  ความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศเหลือเพียงน้อยนิดด้วย ?ภาวะโลกร้อน?  อันเกิดจากการพัฒนาที่เกินความพอเพียง  เป็นเพราะเราใช้พลังงานมากเกินไปทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมาก  จึงเกิดสภาวะเรือนกระจกหรือสภาวะที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกเก็บกักไว้มาก  ส่งผลให้สภาพดินฟ้าอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป

แม้ภาวะโลกร้อน  จะเป็นเรื่องใหญ่แต่การแก้ปัญหาก็สามารถทำได้หากทุกๆคนในสังคมร่วมมือเอาชนะความเคยชินในการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย  ร่วมกันใส่ใจและปฏิบัติอย่างจริงจังในการใช้พลังงานอย่างประหยัด  เพื่อคลายความร้อนให้กับโลกที่เป็นบ้านของเราใบนี้

โครงการ Unplug กรุงเทพประกันภัย คลายโลกร้อน ขอเชิญชวนครอบครัว ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ ร่วมใจประหยัดพลังงาน


อาทิตย์, 17 สิงหาคม 2008 ?Un-Plug Family Day? เที่ยวสนุกสุขกันทั้งครอบครัว กับกรุงเทพประกันภัย แม่จา
อาทิตย์, 15 มิถุนายน 2008 รักลูก รักษ์โลก (คู่มือคลายโลกร้อน) แม่จา