สร้างสมองเด็ก

         น.พ.อุดม เพชรสังหาร

       สมอง เป็นอวัยวะสำคัญยิ่งของมนุษย์ ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด สมองมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ อย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นการเข้าใจการทำงานของสมอง จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคน ควรสนใจ เพื่อการพัฒนาสมองของลูกๆเรา  โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด


       สมาชิกครอบครัวตัวต่อของเราโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณหมออุดม เพชรสังหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองเด็ก  และเป็นผู้บุกเบิกเผยแพร่ให้ความรู้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเรื่องการทำงานของสมองเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ท่านกรุณาสละเวลาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ โดยเขียนบทความให้กับเว็บไซต์ของเรา 

       นอกจากบทความที่คุณหมออุดม จะเขียนส่งให้ตามรายสะดวกแล้ว หากมีสมาชิกท่านใดต้องการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง มีบทความด้านการพัฒนาสมองเด็กจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และผู้เขียนอนุญาตให้เผยแพร่ เชิญส่งมาที่ talk@tuator.net นะคะเสาร์, 29 พฤศจิกายน 2008 Brain Gym แม่จา
เสาร์, 11 ตุลาคม 2008 สารเคมีในสมอง -
พุธ, 17 กันยายน 2008 เซลล์กระจกเงา ความงาม และความดี นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร
อาทิตย์, 17 สิงหาคม 2008 เซลล์กระจกเงา กับการเรียนรู้แบบเลียนแบบ นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร
เสาร์, 12 กรกฎาคม 2008 เซลล์กระจกเงา นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร