รักลูก รักษ์โลก (คู่มือคลายโลกร้อน) อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 15 มิถุนายน 2008

สำหรับครอบครัวในสังคมเมือง  กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราล้วนเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน  ทั้งการใช้พลังงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง  และการสร้างขยะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ถ้าวันนี้เรายังไม่ตระหนักถึงปัญหาใหญ่นี้และช่วยกันคนละไม้คนละมือ   ลูกๆหลานๆของเราคงแย่แน่ๆ  ช่วยกันให้โลกร้อนช้าลง  ปรับเปลี่ยนทีละนิดในวิถีชีวิตแต่ละวันกันนะคะ  

ครอบครัวตัวต่อได้มีโอกาสจัดกิจกรรมครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์โครงการ Un-Plug  กรุงเทพประกันภัย  คลายโลกร้อน   ที่ต้องการให้คนเมืองหันมาปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน  ลดปัญหาภาวะโลกร้อน   เราได้ขออนุญาตกรุงเทพประกันภัยนำคู่มือดีๆของโครงการมาเผยแพร่ค่ะ

กรุงเทพประกันภัย ได้จัดทำคู่มือ Un-Plug 29 ประการ ประหยัดพลังงาน คลายโลกร้อน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวสามารถช่วยกันทำได้ทันที  ต้นฉบับคู่มือนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆขนาดพกพา ลำดับข้อที่ขึ้นบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เรียงข้อกันเนื่องจากเป็นต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์          
อ่านแล้วช่วยๆกันส่งอีเมลล์ชวนครอบครัว เพื่อนฝูงร่วม Un-Plug กันด้วยนะคะ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image