ออกตัว อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 11 มีนาคม 2007

          ยุคนี้ใครๆก็ตื่นตัว  ใครๆก็เห็น  ว่าการพัฒนา  สมอง  ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็ก จะมาสอนให้ท่องให้จำอย่างเดียวแต่เด็กคิดเองไม่เป็นมันพ้นสมัยแล้ว  มีผู้เชี่ยวชาญ มีหนังสือเชิงวิชาการมากมายให้ความรู้เกี่ยวกับ สมอง ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งสำหรับเด็ก ทั้งสำหรับผู้ใหญ่  เลยต้องขอออกตัวก่อนว่า ก๊วนชวนเที่ยว อ่าน เล่น  ของครอบครัวตัวต่อ เพื่อ สร้างสมอง สร้างพลังเด็ก พลังดี   ไม่ได้ทำงานกันโดยมีผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการด้านสมอง ความคิดสร้างสรรค์  ความตั้งใจในการทำงานนี้เกิดจากความต้องการแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกๆ  ในการทำงานกับเด็กๆ จากมุมมองของคนตัวเล็กๆ 3 คน ซึ่งเป็นแม่ที่มีลูกเล็กๆ 2 คน  (วัย 4 ขวบ และ 2 ขวบ)  พ่อลูก 2 (เริ่มเข้าวัยรุ่น และอยู่ในวัยประถมต้น) ที่สวมทั้งบทบาทพ่อและ นักวิชาชีพ  ด้านการอ่าน  การทำหนังสือภาพสำหรับเด็ก และการทำกิจกรรมศิลปะกับเด็ก  อีกคนเป็นน้าใจดีของเด็กๆ  ผู้ทำงานทั้งชีวิตที่ผ่านมากับการสร้างสรรค์หนังสือภาพดีๆให้กับเด็กๆ

          ความรู้ มุมมองที่อยู่ในตัวเราทั้งสามนั้น เราสะสมจากประสบการณ์เลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน ทำงานกับเด็กๆ กับครู กับนักพัฒนาเด็ก กับพ่อแม่ ผู้ใหญ่ที่ดูแลลูกๆหลานๆ  รวมทั้งขวนขวายอ่านหนังสือ  ฟังบรรยายจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  เราจึงมี หนังสือดีๆที่เราได้อ่าน  มีเด็กๆ ผู้ใหญ่ ที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมด้วยเป็นครูของเรา  เมื่อเราได้ความรู้ประสบการณ์จากผู้คนมากมาย เราก็ไม่ควรเก็บความรู้เอาไว้กับตัว   เราอยากแบ่งปันมุมมอง  ประสบการณ์ ความคิดเห็นจากชีวิตจริงของเรา  มาแบ่งปัน เพราะเรามีความเชื่อว่าการพัฒนาเด็ก ด้วยการเที่ยว (ในสถานที่เหมาะกับเด็ก)  การอ่าน (หนังสือดีๆ)  เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็ก    แต่ที่สำคัญ...เด็กๆ จะนำประสบการณ์ไปใช้ได้นั้นต้องฝึกฝนการเชื่อมโยงประสบการณ์ ผ่านขบวนการด้วยการลงมือทำงานที่เด็กๆสนุกและมีความสุข ก็คือการเล่น นั่นเอง