ชวนสร้างความสุขเล็กๆ อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 11 มีนาคม 2007

                ครอบครัวตัวต่อ  เกิดจากรวมตัวกันของผู้ใหญ่ใจดี  ด้วยความรักที่เรามีต่อเด็กๆ   และความหวังที่จะช่วยกันสร้างภาพฝันให้เกิด   ความสุขเล็กๆ ของเด็กๆ และครอบครัว ในทุกๆวัน ร่วมกันสร้าง ชุมชนคนตัวเล็ก  สร้างเครือข่ายครอบครัวตัวต่อ  สร้างสมอง สร้างพลังเด็ก พลังดี

                ครอบครัวตัวต่อที่เราอยากให้เกิดเป็นเครือข่ายสร้างสมอง สร้างพลังเด็ก พลังดี  ในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่หวังว่าเราจะมีเพื่อนร่วมทางช่วยกันปะติดปะต่อภาพให้ชัดเจน เป็นประโยชน์กับครอบครัวเล็กๆ  ในชุมชน ในสังคมของเรา