ส่ง E-card
ส่ง E-Card

ประเภท นี้ว่างเปล่า

 • สร้างสมองเด็ก  ( 5 ข้อมูลรายการ )

           น.พ.อุดม เพชรสังหาร

         สมอง เป็นอวัยวะสำคัญยิ่งของมนุษย์ ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด สมองมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ อย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นการเข้าใจการทำงานของสมอง จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคน ควรสนใจ เพื่อการพัฒนาสมองของลูกๆเรา  โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด


         สมาชิกครอบครัวตัวต่อของเราโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณหมออุดม เพชรสังหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองเด็ก  และเป็นผู้บุกเบิกเผยแพร่ให้ความรู้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเรื่องการทำงานของสมองเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ท่านกรุณาสละเวลาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ โดยเขียนบทความให้กับเว็บไซต์ของเรา 

         นอกจากบทความที่คุณหมออุดม จะเขียนส่งให้ตามรายสะดวกแล้ว หากมีสมาชิกท่านใดต้องการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง มีบทความด้านการพัฒนาสมองเด็กจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และผู้เขียนอนุญาตให้เผยแพร่ เชิญส่งมาที่ talk@tuator.net นะคะ • ข่าวประชาสัมพันธ์  ( 4 ข้อมูลรายการ )
   
 • จิปาถะ  ( 18 ข้อมูลรายการ )
   
 • บันทึกภาพกิจกรรม  ( 12 ข้อมูลรายการ )
 • ชวนร่วมกิจกรรมครอบครัวตัวต่อ  ( 2 ข้อมูลรายการ )
   
 • ทำของเล่น  ( 1 ข้อมูลรายการ )
 • หนังสือ นิทานทำมือ  ( 10 ข้อมูลรายการ )
 • เรื่องเล่าด้วยภาพ  ( 6 ข้อมูลรายการ )