เล่นอะไรดี อีเมล์
เขียนโดย ครูชีวัน   
จันทร์, 19 มีนาคม 2007

Image

Image

 

Image

 

Image


Add as favourites (560) | Quote this article on your site

Comments (6)
24-06-2007 08:41
 
:)
ผู้เยี่ยมชม
 
16-03-2008 11:20
 
:) อยากทราบว่าสร้างเว็บ นี้มาเพื่ออะไร
ผู้เยี่ยมชม
 
17-03-2008 08:54
 
:grin คิดได้ยังงัย สุดยอด จะนำความคิดของครูชีว ัน และแม่จากับทีมงานไปถ ่ายทอดกับเด็ก ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้คร อบครัวตัวต่อบรรลุวัต ถุประสงค์ต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้เยี่ยมชม
 
18-03-2008 09:30
 
มีประโยชน์กับเด็กๆใน ปัจจุบันมาก สอนให้เค้ารู้จักคิด และรู้กระบวนการแก้ปั ญหาและกล้าที่จะเสนอค วามคิดใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในก ารพํฒนาด้านต่างๆ ;)
ผู้เยี่ยมชม
 
20-03-2008 10:01
 
เป็นกำลังใจให้ค่ะ ทำต่อไปนะคะ ชอบมากค่ะ เพราะทำให้ได้ไอเดียไ ปเล่นกับลูก เพราะบางทีไม่รู้ว่าก ลับบ้านไป จะกลับไปเล่นอะไรกับล ูกดี เพราะลูกชอบบ่นว่าไม่ มีอะไรทำ แต่พอได้เข้ามาอ่านก็ ได้ไอเดียเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ :grin :grin
ผู้เยี่ยมชม
 
คุณแม่ลูกหนึ่ง