ทำของเล่น อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 11 มีนาคม 2007
                การเล่นคือความสุขของเด็กทุกวัย  เมื่อเด็กๆได้ประสบการณ์จากการเที่ยว การอ่าน มีข้อมูล
มีความรู้  มีจินตนาการ แล้วต่อยอดให้เด็กฝึกคิด ฝึกลงมือทำผลงานสนุกๆ ด้วยการทำของเล่น จากเศษวัสดุ จากวัสดุธรรมชาติรอบตัว
ความคิดลูกทำของเล่น งานประดิษฐ์  แม่ช่วยทำนีร  (ขณะทำอายุ ๓ ปี ๅ๑๑ เดือน)

ImageImage
นักเต้นบัลเล่ท์ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปั้นแล้วใช้กระดาษสีปะ กับฟลอยด์ ห่ออาหาร

ImageImage
ปลาอึ๊ ทำจากขวดครีมอาบน้ำที่หมดแล้ว แต่งด้วยไม้จิ้มฟัน เวลาเล่นหยอดไม้จิ้มฟันใส่ปากขวดให้ไหลออกทางก้นขวดที่จะรูไว้

ImageImage
ปั้นดินให้เป็นควาย  ปั้นดินเหนียวให้เป็นควาย