กำเนิดครอบครัวตัวต่อ อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 11 มีนาคม 2007

ครอบครัวตัวต่อ เป็นชื่อที่ผู้เขียน (แม่ลูก 2 ต่อจากนี้ขอเรียกตัวเองว่าแม่จา) ตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และครูชีวัน วิสาสะ กรุณาวาดสัญลักษณ์ ของตัวต่อให้  โดยมี ด.ญ.วาดดาว (ลูกสาวครูชีวันอายุ 4 ขวบ ในเวลานั้น) เป็นผู้ออกแบบท่าของตัวต่อ

Image

                จุดเริ่มคิดชื่อครอบครัวตัวต่อ เกิดจากการอ่านหนังสือของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง เรื่องการคิดค้นวิธีการผลิตกระดาษแบบปัจจุบัน  เกิดจากความช่างสังเกตของคนในอดีตที่ไปเห็นตัวต่อทำรังด้วยการกัดเยื่อไม้ให้ละเอียดแล้วเอาเยื่อไม้นั้นมาทำรังสร้างที่อยู่อาศัย  จึงเอาวิธีการของตัวต่อสร้างรังไปลองใช้ปรับปรุงวิธีผลิตกระดาษให้เป็นแผ่นเรียบ ด้วยการนำเยื่อไม้มาบดแช่น้ำ เทแผ่ แล้วรีดน้ำออกทับเป็นกระดาษแผ่นเรียบ

                ถ้าเราถอดสมการวิธีการคิดของนักประดิษฐ์ นักออกแบบเก่งๆ ทั้งที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านของไทยเรา หรือชาวต่างชาติ ก็จะเห็นว่าวิธีก็ไม่ต่างอะไรจากการสังเกตตัวต่อสร้างรังแล้วนำมาเชื่อมโยงกับโจทย์ หรือปัญหาที่กำลังขบคิดอยู่ เป็นหนทางปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น หรือเป็นแนวทางใหม่  ตัวต่อจึงเป็นชื่อที่แม่สะดุดใจอีกทั้ง ตัวต่อในภาษาไทยเราก็ยังมีความหมายซ้อนอีกหลายความหมายที่น่าสนใจในบทบาทการเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ...
       -    ตัวต่อยอด            พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ให้เด็กๆ
       -    ตัวต่อเติม             ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ให้กันและกันในชุมชน  ในสังคม
       -    ตัวต่อขยาย          ร่วมสร้างเครือข่ายชุมชน สร้างเด็กคิดดี  ทำดี พูดดี จิตใจดี  อารมณ์ดี 
       -    ตัวต่อภาพ            ครอบครัวตัวต่อ สร้างสมอง  สร้างพลังเด็ก พลังดี  เพื่อเป็นภาพที่เกิดประโยชน์ ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมของเรา

                เมื่อเราจะพัฒนาเด็กๆ ลูก หลานของเรา  เราก็ควรจะเริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามให้ถูก หาแก่นแท้ของชีวิตให้เด็ก เพื่อเราจะไม่ได้สร้างเด็กเก่งแต่ไร้คุณธรรม  เราควรจะสร้างเด็กๆของเราให้เติบโตอย่างมีแก่นที่ดีงาม เข้าใจกระบวน
การคิด มีจินตนาการ  รักที่จะลงมือทำงานสร้างสรรค์  เพื่อการอยู่ร่วมกัน โดยพัฒนาสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความดี