ก๊วนชวนเที่ยว... เรือหลวงจักรีนฤเบศร สัตหีบ อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 15 มิถุนายน 2008

Image   Image
(สองภาพด้านบนนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th)
การได้ลงเรือของทหารลำใหญ่โต มีลานบิน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ  คงเป็นความฝันของเด็กหลายๆคน โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย  วันนี้เรือหลวงจักรีนฤเบศร  เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้แล้วหลังจากการปิดซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน  

แม่จาและครอบครัวเพื่อนๆของลูก  คอเที่ยวเดียวกัน 30 ชีวิต ได้โทรนัดหมายไปค้างคืนที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
มีแกนนำกลุ่มคือพ่อต่อ (พ่อน้องลิปดา เป็นทหารเรือประจำการที่สัตหีบ) ช่วยจัดการติดต่อจองที่พัก ทำจดหมายขออนุญาตเข้าชมเรือเป็นหมู่คณะ  พาไปชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล แล้วก็พาไปเล่นน้ำทะเลที่หาดสอ

การลงเรือหลวงจักรีนฤเบศร  เพื่อเข้าไปเยี่ยมชมในเรือจะต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าชมและต้องมาเป็น     หมู่คณะ  (ที่อยู่ติดต่ออยู่ท้ายบทความ)  ในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีทั้งสถานพยาบาล  ห้องทันตกรรม ห้องอาหาร ห้องพักผ่อน มีห้องประทับของในหลวงด้วย  การเข้าไปเยี่ยมชมในเรือมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นทหารเรือคอยต้อนรับ แนะนำ และบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับเรือด้วย แต่หากไม่ได้มาเป็นหมู่คณะและทำจดหมายขออนุญาตจะชมได้แต่ภายนอกเรือเท่านั้น   (ได้คัดลอกความเป็นมาของเรือจากเว็บไซต์กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th/cvh911/ มาให้อ่านกันด้วยทีแรกจะทำแค่ลิงค์ไป แต่หลังครั้งเซอร์เวอร์ของกองทัพเรือเข้าไม่ได้จึงคัดลอกมากรณีเข้าไปดูไม่ได้ค่ะ)    เที่ยวเรือจักรีนฤเบศร ใช้เวลาก็ประมาณ 2 ชั่วโมง  

ขับต่อไปอีกสิบนาทีก็ถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ดูแลโดยกองทัพเรือ  ที่นี่มีเต่ามากมายหลายชนิด พี่ๆทหารเค้าจะไปเก็บไข่เต่ามาให้ฟักเป็นลูกเต่าแล้วอนุบาลไว้จนแข็งแรงจึงปล่อยลงทะเล (ได้คัดลอกข้อมูลจากเว็บ http://www.sattahipbeach.com/sheettoursattahippage4.html เกี่ยวกับศูนย์แห่งนี้มาให้อ่านกันด้วยค่ะ)

ในสัตหีบมีหาดให้เด็กๆได้เล่นน้ำกันหลายแห่งพ่อต่อพาเราไปเล่นน้ำที่หาดสอ (นั่งเรือยางออกไปดูปะการังได้ด้วย แต่ช่วงที่เราไปกันน้ำขึ้นสูงจึงมองไม่เห็น) เด็กๆเล่นน้ำกันสนุกสนาน แม่นิด (แม่น้องพอใจ) ลงทุนทุ่มสุดตัวให้เด็กๆได้ถมทรายเป็นนางเงือกสนุกสนาน

ภาพที่เรือหลวงจักรีนฤเบศ
Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image


Image Image

Image  Image

ภาพที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (ภาพรูปเต่าในบ่ออนุบาล 3 ภาพคัดลอกมาจากเว็บท่องเที่ยวสัตหีบ)
Image  Image

Image  Image

Image   Image

Image  Image

ภาพจากหาดสอ  หาดใกล้ๆฐานทัพ  แล้วก็ภาพการผูกเงื่อนจากจุดศัการะกรมหลวงชุมพรอยู่บนเขาวิวสวยมากแต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์
Image  Image

Image  Image

Image  Image

บทความต่อจากนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์กองทัพเรือคลิกเยี่ยมชมได้ที่  http://www.navy.mi.th/cvh911/

ความเป็นมาของเรือ
Image

เมื่อครั้งเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชุมพร ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหลักในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ได้ใช้เรือและอากาศยานในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยและชาวประมง แต่มีขีดจำกัดในการปฏิบัติการ อันเนื่องจากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่กองทัพเรือมีอยู่ขณะนั้น ก็ยังไม่สามารถทนสภาพทะเลเมื่อครั้งพายุไต้ฝุ่นเกย์ครั้งนั้นได้ ทำให้การช่วยเหลือกระทำด้วยความยากลำบาก และไม่ได้ผลตามที่กองทัพเรือต้องการ ประกอบกับภารกิจของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งปัจจุบันเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยได้ขยายออกไป ๒๐๐ ไมล์ทะเล การมีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย จะสามารถใช้ในการค้นหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถขยายพื้นที่ในการลาดตระเวน และระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานาน ทำให้การปฏิบัติการในทะเลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมาย กองทัพเรือจึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือ ตลอดจนศึกษาถึงการปฏิบัติภารกิจของเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล จำนวน ๑ ลำ จากบริษัทบาซาน ประเทศสเปน ในวงเงิน ๗,๑๐๐ ล้านบาท และกองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างสร้างเรือเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕

Image
เนื่องจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เป็นเรือขนาดใหญ่ มีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งนับว่าเป็นเรือรบ ที่มีอานุภาพสูง มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการรบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือ และเป็นขวัญแก่กำลังพลประจำเรือ รวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทำให้ประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่น และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยได้ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจคนไทยทั้งประเทศให้อยู่ร่วมกันอยางผาสุขต่อเนื่องกันมากว่า ๒๐๐ ปี กองทัพเรือจึงได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่า เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งมีความหมายว่า ? ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี ?

คุณลักษณะทั่วไปของเรือหลวงจักรีนฤเบศร  
ความยาวเรือตลอดลำ    182.658 เมตร  ความกว้างตัวเรือสูงสุด   35.1 เมตร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและชมภาพได้ที่   http://www.navy.mi.th/cvh911/luksna.html

ภารกิจของเรือ
ภารกิจสำคัญในยามสงบ
-    คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเล ด้วยการรักษาและปกป้อง
-    อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่วิกฤตด้วยเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ
-    ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บรรเทาสาธารณภัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
-    ปฏิบัติการควบคุม และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลชายฝั่งด้วยระบบขจัดคราบน้ำมันในทะเล

ภารกิจสำคัญในยามสงคราม
-    ทำหน้าที่เป็นเรือธงควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเล
-    การปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือ
-    การปฏิบัติการป้องกันภัยทางผิวน้ำให้กับกองเรือ
-    การปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำให้กับกองเรือ

การเข้าเยี่ยมชม
1.เปิดเยี่ยมชมระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
2.ห้ามนำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือ อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง และกล้องวิดีโอขึ้นเรือ
3.โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการกับเจ้าหน้าที่
4.กรณีเยี่ยมชมเรือเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้โดยเขียนจดหมายแจ้งชื่อคณะ วันเวลาที่

เรียน       ผู้บัญชากองเรือยุทธการ
               กองเรือยุทธการ   ต.สัตหีบ
    อ.สัตหีบ   จ.ชลบุรี  20180    
    ติดต่อและส่งแฟกซ์ข้อมูลที่  038 439 479  หรือ 02 466 1180 ต่อ 47191

สถานที่ท่องเที่ยวกองทัพเรือ  http://www.navy.mi.th/travel.php

ท่องเที่ยวสัตหีบ เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
คัดลอกจากเว็บ  http://www.sattahipbeach.com/sheettoursattahippage4.html

ท่องเที่ยวในครั้งนี้เราจะนำท่านมาพบกับ ...การอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในอดีตการดำเนินงานด้าน
อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 และได้ดำเนินงานเฉพาะเรื่องการเพาะไข่เต่า
รวมถึงการอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณ เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2544 กองทัพเรือได้ยกเลิกคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ นำงานด้านการอนุรักษ์ทั้ง
หมดที่กองทัพเรือเกี่ยวข้องไว้เป็นสายงานปรกติของโดยมี กรมกิจการพลเรือน ตั้งเป็นหน่วยงานอำนวย
การในด้านการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลนี้โดยตรงมี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้
ดำเนินการปฎิบัติตามแผนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลภาย
ใต้นโยบายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ที่กำหนดให้กองทัพเรือเป็นหน่วยปฎิบัติโดย
ได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน อำเภอสัตหีบ.


วัตถุประสงค์ของศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
- ให้เป็นแหล่งอนุบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาล
ให้กลับคืนสู่ท้องทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลที่ดีต่อไป.
- ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลซึ่งจะเป็น
ผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อเนื่องกันในด้านต่างๆตามมา.

ขอบเขตความรับผิดชอบที่สำคัญ
เป็นศูนย์คุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล เป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลและให้ความรู้ในเรื่องเต่าทะเล.

ความรู้เรื่องเต่าทะเล เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ในยุค Mesozoic มีอายุราว 130-200 ล้านปี
แต่ในปัจจุบันจะพบเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีทั้งหมด 7 ชนิดคือ เต่าตนุ, เต่าตนุหลังแบน, เต่ากระ,
เต่าหญ้า, เต่าหญ้าแอตแลนติก, เต่าหัวฆ้อน และสุดท้ายคือ เต่ามะเฟือง...

ชนิดของเต่าทะเล ที่พบได้ในประเทศไทย
เต่ามะเฟือง... เป็นเต่าขนาดใหญกินสัตว์ทะเลจำพวกแมงกระพรุน เมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวกระดองถึง
120-300 ซม. และเต่ามะเฟืองบางตัวจะมีน้ำหนักตัวถึง 900 กิโลกรัม.

เต่าตนุ... กระดองมีลักษณะเป็นลวดลายสีน้ำตาลปนเหลือง กินหญ้าทะเลเป็นอาหารเมื่อตัวโตเต็มวัยจะมี
ความยาวกระดอง 70-120 ซม. และมีน้ำหนักตัว 150 กิโลกรัม.

เต่ากระ... กระดองจะเป็นเกล็ดหนาซ้อนกันสีสันสวยงาม จงอยปากแหลมคม กินสัตว์ทะเลตามแนว
ปะการังเป็นอาหาร เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวกระดอง 80-100 ซม. น้ำหนักตัว 60-80 กิโลกรัม.

เต่าหญ้า... ลำตัวสีเทา กินสัตว์พวกกุ้งหอย เป็นอาหารเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวกระดอง
ประมาณ 60-80 ซม. และน้ำหนักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 45-60 กิโลกรัม.

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล เปิดให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.  โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 038_245736-65 ต่อ 066-1035, 1036   หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navy.mi.th/turtles

แผนที่เดินทางมาเรือจักรีนฤเบศร
Image

แนะนำร้านอาหารสะอาด อร่อย  นั่งสบาย  อยู่ที่บางเสร่  ชื่อร้านสีเทา  ขับรถเข้าซอย อบต. บางเสร่                โทรสอบถามทางได้ที่โทร 038 436 583


Add as favourites (615) | Quote this article on your site

Comments (1)
28-06-2008 07:13
 
ท่าทางเด็กๆจะสนุก ตื่นเต้นทั้งเรือหลวง เต่าทะเล เล่นน้ำทะเล ครบสูตรก๊วนชวนเที่ยว เลยนะค่ะ
ผู้เยี่ยมชม
 

เขียน Comment
ชื่อ:
E-mail
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Comment:Code:* Code