ก๊วนชวนเที่ยว บ้านพิพิธภัณฑ์ อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
อาทิตย์, 11 พฤษภาคม 2008
ก๊วนชวนเที่ยว บ้านพิพิธภัณฑ์

เก็บวันนี้....พรุ่งนี้ก็เก่า.... เป็นคำเชิญชวนที่พิมพ์อยู่บนบัตรเข้าชมบ้านพิพิธภัณฑ์   ก่อนเริ่มเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อ.เอนก นาวิกมูล  ได้ไปชวนเพื่อนๆว่าขอให้ช่วยกันเคลื่อนไหวเรื่องพิพิธภัณฑ์  คือเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างพิพิธภัณฑ์ให้มากขึ้น  เชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันเก็บของเก่าใหม่ต่างๆ  ไว้เสียตั้งแต่บัดนี้  จะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหากันใหม่ใน 20 ปี 50 ปี 100 ปีข้างหน้าอีก

ImageImage
      
อาจารย์อเนก  นาวิกมูล ผู้ริเริ่มก่อตั้งที่นี่  ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ดูแลบ้านพิพิธภัณฑ์และเป็นนักเขียนอิสระ  อาจารย์เล่าให้ฟังว่า สมัยเด็กๆที่บ้านเป็นร้านขายเครื่องเขียนอยู่ จ.สงขลา  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการชอบ      เก็บของเก่า  อาจารย์เริ่มเขียนหนังสือเมื่อเรียนขั้นประถม  เริ่มถ่ายภาพเพื่อการบันทึกตั้งแต่อายุ 15 ปี และเริ่มค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. 2515   รักงานสารคดีและเน้นงาน สารคดีมาตลอด   เชื่อว่าชาติจะเจริญก้าวหน้าได้  ส่วนหนึ่งต้องปลูกฝังให้คนในชาติรักการค้นคว้าสั่งสมความรู้  และเผยแพร่ความรู้โดยต่อเนื่องและจริงจัง 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อเกิดจากการได้รับบริจาคที่ดิน  ช่วยกันหาทุน และความช่วยเหลือ  เรียกได้ว่าที่นี่เกิดจากความรักงานพิพิธภัณฑ์ของคนคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและคิดจะทำสิ่งดีๆเพื่อส่วนรวม  จากความคิดดีทำดี ก็ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลและองค์กรทำให้สถานที่แห่งนี้ก่อเกิดขึ้นมาได้  การก่อตั้งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การสานต่อให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจเป็นเรื่องที่  พวกเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ  การพาลูกพาหลานไปเยี่ยมชมก็เป็นการช่วยโดยตรงที่จะทำให้ผู้ทำงานมีกำลังใจมีรายได้ดำเนินงานต่อไป  และช่วยกันอีกนิดอุดหนุนหนังสือ ของที่ขายในบ้านพิพิธภัณฑ์  หรือบริจาคกำลังทรัพย์เท่าที่ทำได้  เราจะได้มีแหล่งเรียนรู้ดีๆอยู่ในบ้านเมืองเราให้ลูกหลานได้ค้นคว้าหาความรู้

แนะนำบ้านพิพิธภัณฑ์ (คัดลอกจากหนังสือเยี่ยมบ้านพิพิธภัณฑ์  ของอาจารย์ อเนก  นาวิกมูล)
ข้อมูลอย่างสั้น
1.    บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ชาวเมือง  อยู่ในอาคารสมัยใหม่กว้างเท่าตึก 3 คูหา  3 ชึ้นครึ่ง  อยู่ในพื้นที่ขนาด 58 ตารางวา เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2544 ใช้เวลาหาทุนและดำเนินการสร้างอยู่นานถึง 10 ปี หลังจากที่ได้รับบริจาคที่ดิน
2.    บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อส่วนรวม  จัดสร้างโดยได้รับบริจาค  ที่ดิน ทุนทรัพย์ตบอดจนสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา  ไม่มีค่าตอบแทน
3.     บ้านพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีของคนไทยตั้งแต่ราว 50-60 ปี ก่อนเป็นต้นมา  พยายามจัดเป็นร้านหรือมุมจำลองเพื่อให้มีสีสันขวนเพลินใจ
ชั้น 1 สมมุติว่าเป็นห้องแถวในตลาด  มีร้านขายของเล่น  ร้านตัดผม-ตัดเสื้อ  ร้านขายกาแฟ  ร้านขายยา  ร้านขาย-ให้เช่าหนังสือ เครื่องเขียน  แบบเรียน

ชั้น 2 จัดนิทรรศการของต่างๆที่ได้รับบริจาคเข้ามา พื้นที่บางส่วนสมมติเป็นร้านถ่ายรูปจำลอง  ชื่อฉายาคลองโพ  มุมเครื่องใช้ในครัวเรือนชาวเมือง (ครัวนิมิปาล)  และมุมบ้านเก่า (บ้านสุวัตถี)  เป็นต้น
 
ชั้น 3 จัดเป็นย่านกลางใจเมืองประกอบด้วยส่วนที่ทำงานและร้านค้า  มีห้องเรียน ห้องนายอำเภอ  ร้านขายเครื่องเล่น  แผ่นเสียง ? หีบเสียง  ร้ายขายทองและร้านสรรพสินค้า

ชั้นลอย  เป็นที่เก็บของ

4.    บ้านพิพิธภัณฑ์กำหนดเวลาให้เช้าชมและอัตราค่าเข้าชมไว้ดังนี้
กำหนดเวลาเข้าชม
เปิดเฉพาะวันเสาร์ ? อาทิตย์ เท่านั้น    ระหว่างเวลา 10:00 ? 17:00 น. (เพราะผู้ดูแลเป็นอาสาสมัครที่ทำงานประจำวันจันทร์-ศุกร์ และสละเวลาวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่วยกันดูแลที่นี่)
อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่            คนละ     30 บาท
เด็ก            คนละ     10 บาท

หน้าที่ของบ้านพิพิธภัณฑ์ 
บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นเพียงอาคารหลังเล็กๆเนื้อที่ไม่มากนักมีหน้าที่คือ
1.    จุดประกายความคิดว่าสิ่งของบางอย่าง  โดยเฉพาะของในชีวิตประจำวัน  หรือของในช่วง 40-100 ปี เช่น  กล่องสบู่  ปากกา  ดินสอ ยางลบ  ส.ค.ส. ซองยา  แบบเรียน  หนังสือนิยาย  ตบอดจนบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็เก็บไว้เพื่อการศึกษาได้  ไม่จำเป็นต้องเก็บแต่ของมีราคาแพงหรือของเก่าเป็นหลายร้อยหลายพันปีเท่านั้น
2.    กระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมช่วยกันเก็บของเพื่อคนรุ่นหลัง  และหากมีกำลังให้ช่วยกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชน  ของเมือง  หรือแม้ของส่วนตัวขึ้นมา   หากใครย้ายบ้านหรือขยับขยายห้องแบเวไม่สามารถเก็บของไว้ในบ้านได้อีกต่อไป  บ้านพิพิธภัณฑ์ยินดีรับบริจาคของไว้เพื่อการศึกษาดีกว่าทิ้ง
3.    รับบริจาคของ  โดยเน้นของยุคก่อน พ.ศ. 2500 ขึ้นไปเป็นหลักหากเป็นของยุคปัจจุบัน  ขอให้ท่านพยายาเก็บไว้ก่อนเพราะเนื้อที่บ้านพิพิธภัณฑ์ยังมีน้อย ไม่สามารถรับของทุกสมัยได้ กับทั้งขอสอบถามหรือตรวจสอบก่อน  เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อที่ของบ้าน  ของบางอย่างไม่จำเป็น  ต้องขออนุญาตขายออกเพื่อนำรายได้มาบำรุงพิพิธภัณฑ์เส้นทางสู่บ้านพิพิธภัณฑ์
บ้านพิพิธภัณฑ์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 170/17 หมู่ 7 หมู่บ้านคลองโพแลนด์  ซอยคลองโพ 2 ถนนศาลาธรรมศพน์ (ต่อจากพุทธมณฑลสาย 2 ด้านทางรถไฟ) เขตทวีวัฒนา  กทม. 10170

ใช้เส้นทางปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (มุ่งหน้านครปฐม)  ขับมาจนถึงป้ายพุทธมณฑลสาย 2  ให้ขับเลยทางเลี้ยวเข้าสาย 2 ฝั่งซ้ายมือไปราว 50 เมตร  ก่อนวนขึ้นสะพานที่ติดป้ายใหญ่ไว้ว่า กลับรถ พระปิ่นเกล้า  เมื่อขึ้นไปแล้วจะพบว่าช่องทางจราจรบนสะพานมี 3 ช่อง  ให้ใช้ช่องกลาง  ขับตรงลงจากสะพานไปผ่านเทคโนโลยีปิ่นมณฑล  ซค่งอยู่ซ้ายมือไปสักครู่ก็ข้ามคลองโพ  มีป้ายสีเขียวข้างหน้าบอกว่า เส้นทางบัดไปทวีวัฒนา ? ศาลายา เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนั้นราว 200 เมตร จะเห็นป้ายบ้านพิพิธภัณฑ์สีแดงปักอยู่ ซ้ายมือแต่ไกล

เลี้ยวซ้ายเข้าซอยคลองโพ 2 ตามป้ายบอกทางเล็กๆ  ไปราว 100 เมตร  จะเห็นอาคาร 3 ขั้น สีเขียว  เหลือง  แดง  ปักธงชาติที่ระเบียงชั้น 3 นั่นคือบ้านพิพิธภัณฑ์

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ เอนก นาวิกมูล  โทร.   089 200 2803
หรือ อาจารย์ วรรณา  นาวิกมูล  โทร. 081 257 4508
หรือ โทร. 02 869 6281 เมื่อรับแล้วกด 0 หรือ 1
คลิกดูข้อมูล  แผนที่เดินทาง และภาพสวยๆได้ที่  http://houseofmuseums.siam.edu/
 
ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage


Add as favourites (619) | Quote this article on your site

เขียน comment แรกของบทความนี้

เขียน Comment
ชื่อ:
E-mail
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Comment:Code:* Code