ไปเยือนบ้าน... ไร่ปลูกรัก อีเมล์
เขียนโดย แม่จา   
เสาร์, 12 มกราคม 2008
 
    ครอบครัวแม่จาและครอบครัวเพื่อนๆลูกชวนกันไปเที่ยวไร่ปลูกรักซึ่งเป็นการทำไร่แบบเกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช้สารเคมี) เราได้พบกับเจ้าของไร่...คุณคเณศ (กานต์ ฤทธิ์ขจร) และคุณเอ (อโณทัย ก้องวัฒนา) คู่สามีภรรยา  คุณคเณศ เป็นหลักในการดูแลไร่ปลูกรัก ที่ราชบุรี ส่วนคุณเอ เป็นหลักในการทำร้านอาหารมังสวิรัติ อโณทัย อยู่ใกล้กับ ร.พ.พระราม9  คุณคเณศบอกเราว่าหัวใจของเกษตรอินทรีย์คือการทำให้สิ่งแวดล้อมดี  ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรม  ทำให้มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ  และที่สำคัญคือการใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 

การทำเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนที่สูงกว่าและทำงานยากกว่าการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีมาก เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าแต่สารเคมีตกค้างเป็นพิษต่อสุขภาพของผู้บริโภคและยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย  ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในเมืองไทยเล็กมากๆ และอยู่ได้ยากเพราะผู้บริโภคไม่เข้าใจ และยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ 

ด้วยเหตุนี้ทางไร่จึงต้องการทำความเข้าใจกับผู้บริโภคจัดเป็นทัวร์ Organic Farm Day ที่ไร่ปลูกรัก    ก๊วนเราจึงได้มีโอกาสมารู้จักเจ้าของไร่ทั้งคู่ที่มุ่งมั่นทำงานดีๆ เรารู้สึกชื่นชมในความกล้าที่จะท้ากระแสหลักอันเชี่ยวกราด แม่จาจึงถือโอกาสสัมภาษณ์คุณคเณศ ในการมาเยือนไร่ปลูกรักครั้งนี้
Image  Image
1.    ทำงานอะไร อยู่ที่ไหน สมาชิกในครอบครัว มีกี่คน
ทำงานผลิตพืชผักออแกนนิกส์ที่ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี มีลูก 2 คน(ชาย 4 ขวบ,หญิง 2 ขวบ)

2.   ทำไมถึงมาทำงานที่กำลังทำอยู่
เริ่มจากเมื่อ 8 ปีที่แล้วเริ่มทำร้านอาหารชื่อร้านอโณทัย แล้วต้องการพืชผักที่ผลิตโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารกำจัดวัชพืชและฮอร์โมนสังเคราะห์ หรือเรียกว่าผักออแกนนิกส์ จึงขอพื้นที่ 60 ไร่ของครอบครัวที่ราชบุรี มาผลิตพืชผักส่งมาที่ร้านอาหาร พร้อมกันนี้สิ่งที่ต้องการที่สำคัญคือการได้ใช้ชีวิตในชนบทที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพกายและใจ

 3.    ต้องการให้งานทีกำลังทำมีผลกระทบต่อชุมชน หรือสังคมอย่างไร
อยากให้ชุมชนที่อยู่รอบๆพื้นที่ งดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆในทางการเกษตร แล้วหันมาทำเกษตรแบบออแกนนิกส์ ที่เน้นการใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติและชุมชน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคไม่ได้รับสารพิษตกค้าง Image Image
    
4.ในครอบครัวมีแนวความคิดการเลี้ยงดูลูกอย่างไร
สอนให้ลูกรู้จัก คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ดี

    
5.อะไรคือสิ่งสำคัญของการเลี้ยงดูเด็กในสังคมสมัยนี้
ความเข้าใจและความใกล้ชิดของพ่อแม่

6.นิยามของคำว่า "ชีวิต" คืออะไร
ชีวิตคือการเรียนรู้ หมายถึง เมื่อชีวิตไม่ว่าจะประสบสิ่งใดล้วนมีความหมายเพื่อการเรียนรู้     เพื่อนำมาพัฒนาตัวของเรา

7.ถ้ามีไม้กายสิทธิ์สามารถเสกอะไรก็ได้ตามปรารถนา 1 อย่างจะขอเสกอะไร
 ความสุข

Image  Image

                                               
ติดต่อสอบถามกิจกรรมที่ไร่ปลูกรักได้ที่คุณวาสนา 02 641 5366
ทุกวันเวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันพุธ